STAY WITH US

Bombay Rare Blood Group Org. Maharashtra - India

Recent posts

View all
चोपडेवाडी येथे रक्तदान शिबीर
बुरुंगवाडी येथे बॉम्बे ब्लड ग्रुप रक्तदान शिबीर
अलका भोरे पेशन्ट साठी A+ 3 युनिट ब्लड ची तातडीची गरज पडताच *बॉम्बे ब्लड ग्रुप रिजर्व डोनर श्री. नजीर जमादार भैय्या व वैभव दादा* व *राजेन्द्र बनसोडे* यांनी वेळ वाया न घालवता हॉस्पीटल पोहचले व *रक्तदान केले* अशा *रियल हिरो* यांना बॉम्बे ब्लड ग्रुप औरगनाईजर,इंडीया कडून सलाम सलाम व मानाचा मुजरा ...🩸🩸🙏🙏🙏  *जिथे कमी तिथे आम्ही* *बॉम्बे ब्लड ग्रुप औरगनाईजर,इंडीया* *99 7001 8001*
आज बॉम्बे ब्लड ग्रुुप *सोलापुर* रिकवायरमेन्ट मेसेज मिळताच *पवन पाटील दादा व महेश दादा यांना कॉल करताच दोघे ही सांगली मध्ये हजर झाले व *रक्तदान केले*  व ते ब्लड सोलापुर पेशन्ट साठी *सोय करण्यात आली* ......  *दोन्ही रियल हिरो यांना बॉम्बे ब्लड ग्रुप औरगनाईजर,इंडीया कडून*  *सलाम सलाम व मानाचा मुजरा*  *जिथे कमी तिथे आम्ही* *बॉम्बे ब्लड ग्रुप औरगनाईजर,इंडीया* *99 7001 8001*
आज बॉम्बे ब्लड ग्रुुप *सोलापुर* रिकवायरमेन्ट मेसेज मिळताच *पवन पाटील दादा व महेश दादा यांना कॉल करताच दोघे ही सांगली मध्ये हजर झाले व *रक्तदान केले*  व ते ब्लड सोलापुर पेशन्ट साठी *सोय करण्यात आली* ......  *दोन्ही रियल हिरो यांना बॉम्बे ब्लड ग्रुप औरगनाईजर,इंडीया कडून*  *सलाम सलाम व मानाचा मुजरा*  *जिथे कमी तिथे आम्ही* *बॉम्बे ब्लड ग्रुप औरगनाईजर,इंडीया* *99 7001 8001*
बॉम्बे ब्लड ग्रुप नितू गुप्ता जी की जन्म दिन पर ब्लड डोनेशन कँप का आयोजन
बॉम्बे ब्लड ग्रुप रिकवायरमेन्ट पुणे