STAY WITH US

Bombay Rare Blood Group Org. Maharashtra - India

गृहराज्यमंत्री तथा पालकमंञी माननीय ना.श्री.सतेजजी पाटील कोल्हापूर सिव्हील हॉस्पीटल चे डॉ बाफणा यांना तोविड प्लाझमा वरती निवेदन देण्यात आले

सध्याची प्लाझमा ची उपलब्धा अतिशय कमी आहे...2) डोनर चा जानकारी पासून चा डाटा मिळणे 3) प्लाझमा साठा करणेसाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभी करणे 
4) देसाई साहेब पाटील साहेब व डॉ बाफणा साहेब हवे ते सर्व सहकार्य करण्यास तत्पर आहेत

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.